ECHIPA TIMFIX

 
Echipa Timfix  Timisoara | Servicii pentru cladiri
 
Echipa Timfix  Timisoara | Servicii pentru cladiri
 
 
Echipa Timfix  Timisoara | Servicii pentru cladiri
 

SERVICII PENTRU CLADIRI

Facility Management

   CONSTRUCTII, AMENAJARI
   INTRETINERE CLADIRI
   CURATENIE CLADIRI
   REPARATII CLADIRI
   Parteneri
 

Interventii tehnice de urgenta

Urmarirea indeplinirii tuturor formalităţilor cu furnizorii de utilităţi şi servicii pentru menţinerea standardului ridicat de viaţă în Imobil

Verificarea îndeplinirii obligaţiilor furnizorilor de servicii şi furnizorilor de utilităţi

Minimizarea costurilor reparaţiilor şi a întreţinerii folosindu-ne de o reţea extinsă de subcontractori, furnizori, meşteri, specialişti şi service-uri.

Asigurarea în timp util a serviciilor specializate (electrice, sanitare, zugrav, zidar, etc.)

Urmărirea in timp a evolutiei constructiei cu completarea evenimentelor in Cartea Constructiei, realizarea de revizii tehnice menționând eventualele modificări survenite;

Remedierea in timp util a deficienţelor apărute si anticiparea lor.

Coordonarea şi verificarea reparaţiilor executate (incluzând şi reparaţii de faţadă, izolaţii, pardoseală, landscaping, etc.);

Aprovizionarea materialelor necesare întreţinerii şi a reparaţiilor imobilului cu asigurarea respectării condițiilor privind calitatea şi preţul;

Verificarea şi urmărirea service-ului pentru sistemele şi echipamentele din imobil şi asigurarea bunei lor funcționări;

Urmărirea şi asigurarea deținerii de către toţi subcontractorii şi furnizorii a tuturor aprobărilor şi a autorizaţiilor necesare funcționării;

Controlarea tuturor salariaţilor responsabili cu strângerea gunoiului, curăţenia, întreţinerea spaţiilor verzi, paza, etc.;

Asigurarea că toate regulile incluse in Regulamentul de Ordine Interioară sunt respectate de către toate persoanele aflate in cadrul imobilului (proprietari, locatari, salariați, vizitatori, etc.);

Servicii profesioniste de recepție și punct de informare;

Administrare zone de recreere, săli de fitness, piscine, etc;

Managementul documentelor interne referitoare la proprietate (copii sau originale)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web design by
Royalty
Copyright © 2020 TIMFIX SERVICII SRL

Telefon : +40 256/212296, +40 735/846349
Email : office@timfix.ro